')

Obchodní podmínky

  • Domů
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky LM Holiday s.r.o.

1. Úvod

Cestovní agentura LM Holiday s.r.o. je autorizovaným prodejcem zájezdů a letenek. Máme podepsány smlouvy o obchodním zastoupení pouze s CK, které jsou řádně pojištěny pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Nabídky zájezdů a letenek formou prolinkovaného odkazu jsou automaticky a pravidelně aktualizovány pořádající CK. V době aktualizace za jejich případné změny a správnost údajů nezodpovídá LM Holiday s.r.o. Závazná cena platí v případě podepsání konečné smlouvy s CK. CA LM Holiday s.r.o. si vyhrazuje právo na korekci cen, které vzniknou při chybném zadání od partnerských CK.

2. Rezervace a objednávka

Rezervaci zájezdu, hotelu či letenky dokončíte pomocí prolinkového odkazu na našich internetových stránkách. Vyplníte formulář, na základě kterého dostanete potvrzení objednávky. Partnerská CK Delta Reisen : po odeslání objednávky obdržíte předběžnou cenu. Po obdržení Vaší objednávky zájezd ověříme a budeme Vás kontaktovat s finální částkou. Pokud souhlasíte, pošleme konečnou smlouvu, kterou je potřeba podepsat a neprodleně zaplatit, aby se částka nezměnila (viz. podmínky CK Delta Reisen https://www.deltareisen.cz/files/editor/file/ DeltaVOP.pdf ). Je důležité vědět, že od podepsání smlouvy je objednávka závazná a je potřeba ji uhradit. Partner Pelikán : rezervace letenek přímo v systému prolinkového odkazu na našich stránkách. U objednávek, kde nebudou správně zadány údaje nebo bude chybně vyplněn formulář, si LM Holiday s.r.o. vyhrazuje právo neodpovědět nebo odmítnout objednávku.

Pojištění na vyžádání klienta lze jen u nezlevněných výletů. U výletů na safari a výletu potápění je možná dražší varianta v rámci rizikových sportů a cena pojištění je na vyžádání klienta.

3. Platba

Zálohu či doplatek je možné převést na účet LM Holiday s.r.o. Zároveň však LM Holiday s.r.o. není zodpovědná za případné opoždění platby ze strany zákazníka. V takovém případě může dojít ke zrušení rezervace či stornování zájezdu. Rezervace se stává závaznou od podepsání smlouvy a zaplacení zálohy. Cestovní smlouva nabývá platnosti pouze v případě včasného uhrazení, tj. zpravidla max. do 3 dnů od provedení rezervace. Pro urychlení potvrzení platby je možné zaslat doklad o provedení transakce na email LM Holiday s.r.o.

4. Cestovní doklady

Zasílání cestovních dokladů (cestovní smlouva, vouchery, letenky apod.) záleží na podmínkách konkrétní CK, o kterých je klient předem informován. Bez úplného zaplacení zájezdu klient neobdrží potřebné dokumenty a CK má právo zájezd zrušit.

5. Zrušení zájezdu

Klient má právo zrušit zájezd bez udání důvodů, avšak storno poplatky a podmínky se řídí dle pořádající CK, se kterou klient podepsal cestovní smlouvu, popř. obdržel voucher o zaplacení - LM EGYPT. Zrušení zájezdu je nutné provést emailem a to na emailové adrese LM Holiday s.r.o.

6. Reklamace

LM Holiday s.r.o. dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK. Reklamace se řídí Reklamačním řádem pořádající CK. Klient je povinen uplatnit reklamaci bez odkladu. Reklamaci je vhodné řešit v místě pobytu, pokud se však klient rozhodne uplatnit reklamaci po příletu, je nutné tak učinit nejpozději do 3 měsíců od pobytu. Reklamace musí obsahovat číslo smlouvy, kontaktní údaje a odůvodnění reklamace.

Obchodní podmínky partnerské CK LM Holiday ve spolupráci s hlavním partnerem Suesź Gulf Tourism Easy Trav.

 Adresa: 18, El Sheik Mohamed Abudllah Sraz SZ-Ard ElGolf- Heliopo Cairo License no. 866

a) výlety ve spolupráci se Suez Gulf Tourism Easy Trav, číslo licence 866

b) poznávací zájezdy, pobytové zájezdy, plavba po Nilu ve spolupráci se Suez Gulf Tourism Easy Trav, číslo licence 866

1. LM Holiday Egypt je oprávněna využívat internetové stránky cestovní agentury LM Holiday s.r.o. k prodeji fakultativních výletů, pobytových balíčků v destinaci bez mezinárodních letenek. Mezi společnostmi je uzavřena smlouva o obchodním zastoupení. LM Holiday Egypt je řádně registrovaná v Egyptě a řídí se tamním zákonem o podnikání. V době aktualizace cen a za jejich případně změny a správnost údajů nezodpovídá LM Holiday s.r.o. Cena se stává fixní po odeslání objednávky a jejím zaplacení.

CA LM Holiday s.r.o. si vyhrazuje právo na korekci cen, které vzniknou při chybném zadání od partnerské CK LM Holiday Egypt.

2. Rezervace a objednávka výletů a poznávacích balíčků, pobytových zájezdů, plavba po Nilu

a) Rezervaci výletu dokončíte pomocí formuláře na internetových stránkách LM Holiday s.r.o. Po Vaší platbě obdržíte potvrzení o platbě a jakmile zaevidujeme platbu, pošleme emailem čas odjezdu a místo odjezdu k požadovanému výletu. Je nutné vyplnit všechny požadované údaje, tyto údaje mohou být odeslány i emailem nikoli přes formulář. Do emailu zadejte: platný telefonní kontakt, hotel, počet osob, datum výletu dle kalendáře u výletu na našich webových stránkách. V případě špatného vyplnění údajů si vyhrazujeme právo neodpovědět nebo objednávku nevyřídit. Berte, prosím, na vědomí, že po Vašem příletu do destinace je nezbytně nutné pro dokončení rezervace odeslat číslo pokoje na uvedený kontakt +420 776 826 266 nebo emailem. V případě, že tak neučiníte, je CK LM Holiday Egypt oprávněna rezervaci zrušit. Berte na vědomí, že v případě, když odešlete číslo pokoje, rezervace je jednoznačně závazná a v případě storna je potřeba se řádně omluvit. V případě, že se tak nestane, budeme od Vás požadovat STORNO v plné výši!

Rezervaci výletů provádějte nejpozději 48 před oficiálním datumem.

b) Rezervaci pobytového zájezdu, poznávacího zájezdu nebo plavby po Nilu uděláte pomocí rezervačního formuláře na stránkách nebo na základě individuální domluvy přes email. Berte prosím na vědomí, že při objednání pobytového zájezdu/ poznávacího zájezdu během svátků (Vánoce, Silvestr, Velikonoce) se ceny můžou lišit. 

3. Platba

a,b) Po rezervaci Vašeho výletu či zájezdu budete vyzváni k jeho zaplacení. Platbu provedete převodem na účet nebo vložením na účet –platba pouze v CZK na český účet - bankovní spojení: 115-2219890297/0100, před každou platbou nás prosím kontaktujte.

 V případě jiné měny, popřípadě zahraniční platby je klient povinen doplatit poplatek, který je stržen z původní ceny. V případě platby převodem na účet nebo vložením na účet je potřeba poslat potvrzení o platbě s číslem rezervace emailem pro naši kontrolu. Jakmile bude platba připsána na účet, bude Vám zasláno potvrzení o zaplacení. Rezervace nabývá v platnosti pouze v případě včasného uhrazení. Zároveň LM Holiday Egypt není odpovědna za následky v rámci opoždění platby ze strany zákazníka – může dojít ke zrušení rezervace, storno výletu či změně ceny. Již zaplacená částka je platná, k úpravám ceny při změně ceníku nedochází. V případě, že není možnost platby předem na účet ze strany zákazníka, je možnost platby na místě v dolarech nebo eurech.

4. Zrušení/změna výletu, pobytového balíčku či hotelu ze strany LM Holiday Egypt 

a) Klient má nárok na zrušení výletu, a to prostřednictvím SMS nebo emailu s uvedením důvodu.  Zrušení výletu – v případě včasného storna (déle než 24 hodin) nejsou vyžadovány storno poplatky. Pokud klient zruší rezervaci výletu ve lhůtě kratší než 12 hodin, vyhrazuje si CK LM Holiday Egypt účtovat storno poplatek v plné výši zaplacené ceny výletu. V případě storna ze zdravotních důvodů je klientovi vrácena plná částka bez storno poplatku – nutno doložit potvrzení od lékaře, platní jen na nemocnou osobu ( Hurghada, Marsa Alam, Sharm El Sheik).

Storno poplatky z destinace Marsa Matrouh:  3 dny před výletem 30% storno, 2 dny před výletem 50% storno, 1 den před výletem a v den výletu 100% storno. Platba v této destinaci je vždy vyžadována předem na účet. 

LM Holiday Egypt si vyhrazuje právo účtovat celkovou částku storno poplatku za vnitrostátní leteckou dopravu a ubytování spojené s výlety, které jsou na více dní a jsou spojeny s leteckou dopravou případně spojeny s ubytováním, týká se to výletů 2 dny a více. V případě storna se bude účtovat 100 % z celkové ceny.

V případě, že jste odeslali číslo pokoje, tak jste povini se z výletu řádně odhlásit předem. V případě, že tak neučiníte, LM Holiday Egypt si bude účtovat 100% storno poplatek a bude ho po vás jednoznačně vyžadovat. LM Holiday Egypt si vyhrazuje právo na zrušení či přesunutí výletu z důvodu jiných vlivů (např. špatné počasí, mimosezónní pořádání výletů). V případě úplného zrušení výletu LM Holiday Egypt vrátí klientovi 100 % ze zaplacené částky.

b) Storno poplatek pobytového zájezdu, hotelu či plavby po Nilu – zrušení je možné s těmito storno poplatky:

Čím kratší dobu do odjezdu zájezd stornujete, tím vyšší budou storno poplatky (počet dnů se počítá ode dne doručení požadavku na storno zájezdu, který musíte napsat emailem). Storno poplatek se počítá z konečné ceny zájezdu a jeho výši určuje procentuální sazba dle počtu dnů do data odjezdu.

  • 60 a více dnů před zájezdem = 0 % z konečné ceny zájezdu
  • 59–40 dnů před zájezdem = 30 % z konečné ceny zájezdu
  • 39–30 dnů před zájezdem = 50 % z konečné ceny zájezdu
  • 29–10 dnů před zájezdem = 90 % z konečné ceny zájezdu
  • 9 a méně dnů před zájezdem = 100 % z konečné ceny zájezdu

LM Holiday Egypt si bude účtovat 100% storno poplatek v případě, že byl již rezervován hotel na základě Vašeho požadavku.

LM Holiday Egypt si vyhrazuje právo, že v případě, když bude na základě překnihování hotelu a bude nutné ubytovat zákazníka v jiném hotelu, uskuteční se ubytování v hotelu stejné nebo vyšší kategorie. Překnihování může být i na část pobytu. Další nároky vůči CK jsou vyloučeny.

Pro cestování doporučujeme mít pojištění, které hradí storno poplatky v případě nemoci COVID-19. LM Holiday Egypt nepřebírá zodpovědnost v případě nákazy a výdaje spojené s tím. 

5. Reklamace

a,b). LM Holiday Egypt doporučuje podat reklamaci v době Vašeho pobytu, aby bylo vše lépe řešitelné a objektivní. V případě reklamace pošlete svoje sdělení emailem. Reklamace musí obsahovat číslo smlouvy, kontaktní údaje a odůvodnění reklamace. LM Holiday Egypt vyřídí reklamaci v nejkratší možné době nejdéle však do 30 dní od podání požadavku. Reklamace musí být podána nejpozději do 3 měsíců od pořádané akce. Reklamace se řídí tamním zákonem a nespadá pod CA LM Holiday s.r.o.

6. Místo a čas konání

Po obdržení platby Vám sdělíme emailem čas a místo konání výletu. Před hotelem/před resortem znamená venku u hlavní brány, před recepcí znamená před vchodem do recepce. Pokud nebudete na smluveném místě a nenajdou Vás, tak nezodpovídáme za neuskutečněný výlet. LM Holiday Egypt si vyhrazuje právo na změnu času vlivem podmínek nesouvisející s LM Holiday Egypt. V případě, že se zástupce pořadatele nedostaví na místo do 10 minut po určeném čase, je nutné ihned kontaktovat telefonicky zastupující osobu, která zajistí nápravu. Všechny upřesněné časy platí v rámci Egypta, tzn. je to čas, který je v Egyptě, a ne hotelový čas (některé hotely mají svoje časy). 

Průvodce: 

* Česky hovořící průvodce na mořských a pouštních výletech je od 5 osob, popřípadě dle možnosti výletu. Na památky je česky hovořící vždy s Vámi.

7. Věk dítěte

Ceny se liší v rámci věku dítěte. Infant od 0 do 5,99 let, dítě od 6 do 11,99 let. POZOR: cenu zjistíte v online rezervaci zadáním dítěte či infantu. V některých případech dítě platí stejně jako dospělý zejména při leteckých výletech, plavání s delfíny atd. Konečnou částku zjistíte při objednávce.

8. CD, DVD a fotografie

LM Holiday Egypt nezodpovídá za kvalitu nabízených produktů na výletech. Tyto aktivity nejsou ve spolupráci s LM Holiday Egypt, a proto neručíme za produkt. Na tyto produkty se nevztahuje ani reklamace u nás. Doporučujeme si vždy vzít kontakt a reklamovat vždy u prodejce, ne u LM Holiday Egypt.